Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

98. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 5.11.2014 č. R-1920 - 1926

Přehled usnesení 98. RMČ ze dne 5.11.2014

R-1920   Rezignace na mandát členky ZMČ Praha 15 a nástup prvního náhradníka

R-1921   Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor č. 224 - garážové místo č. 24, Hostišovská 737/10,
              Praha 10 (Smlouva o nájmu garáže č.  476/2002) „Smlouva o nájmu  nebytových prostor
              č. 224 - garážové místo č. 24, Hostišovská 737/10, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a  ****** *******
 
R-1922   Finanční příspěvek na zakoupení užitkového vozu pro MS VZS ČČK Praha 15

R-1923   Návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru a podání žaloby na zaplacení dlužných
             částek nájemného za pronájem nebytového prostoru na adrese Veronské nám. 586, Praha 15,
             k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1924   Schválení právních úkonů a písemných podání k získání podpory projektu MČ Praha 15
             reg. č. proj.: CZ.2.16/2.1.00/23545 ve 13.výzvě Operačního programu
             Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území

R-1925   Dohoda o ukončení nájmu bytu č. ***, obj. *, ******** ***, Praha 10

R-1926   Záměr pronájmu nebytových prostor - obj. Boloňská 310 a Milánská 411, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 204,93kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno