Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

80. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 3.2.2014 č. R-1559 - 1570

Přehled  usnesení 80. RMČ ze dne 3.2.2014

R-1559   Dohoda o dobrovolné výměně bytů - byt č. ***, ******** ***. ***, ***** **
             a byt č. ***, ******** ***. ***, ***** **

R-1560   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
             k.ú. ***** *********

R-1561   Dodatek ke Smlouvě o nájmu č. ***/** k bytu č. ***, ******** ***. *. *. ***, ***** **

R-1562   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1564   Dodávka a montáž otvorových okenních výplní v budově Úřadu MČ Praha 15

R-1565   Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 5 bytů v domech ve svěřené správě MČ  Praha 15“

R-1566   „Pravidla pro pronájem standardních bytů“ dle „Zásad pro majetkoprávní úkony při nakládání
             s vybraným majetkem Městské části Praha 15“- rozšíření

R-1567   Vyhodnocení  výběrového řízení na prodej 5 neobsazených bytových jednotek v domech
             ve svěřené správě MČ Praha 15

R-1568   Nabývání vybraných pozemků a budov do svěřené správy MČ Praha 15 a schválení žádosti
             o výpůjčku a svěření u vybraných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Hostivař
             a k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1569   Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1174  ze dne 3.4.2013
             Dohoda o narovnání  mezi MČ Praha 15 a Hockey Club Hostivař

R-1570   Změna Sazebníků úkonů Pečovatelské služby a Pobytové odlehčovací služby
             CSOP Praha 15 platný od 1.3.2014

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 276,36kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1562

Velikost souboru: 29,03kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1568

Velikost souboru: 21,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 k R-1568

Velikost souboru: 19,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno