Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

25. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 11.11.2015

Přehled usnesení

R-525 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě  zvláštního
určení“ ******** ***, Praha 10 –  ***. *, *** *. ***.* 
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-526 Žádost  nájemce o snížení  nájemného –  byt č. *,
********* ***/**,Praha  10
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-527 Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci OPVVV
pro tvorbu: Místní akční plán vzdělávání na území
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 35 kB)
Příloha
(PDF, 151 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-528 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Mateřské školy, Praha 10, Parmská  389   
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha
(PDF, 35 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-530 Prodej  části pozemku parc. č. 586/1,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 246 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-532

Vyhodnocení výběrového  řízení - pronájem 6 bytů
umístěných v bytovém komplexu Veronské nám.
v Praze 10

Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Příloha
(PDF, 246 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-533 Jednorázové finanční dary za 4. čtvrtletí roku 2015 Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 215 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-534 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském
náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Příloha
(PDF, 170 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-535 Celoměstské programy podpory projektů v rámci
titulu Evropské hlavní město sportu 2016
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-536 Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
č. INO/8/03/003094/2004 mezi MČ Praha 15
a hl. m. Praha.
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 142 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 97 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 728 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-537 Návrh harmonogramu jednání RMČ a ZMČ
na I. pololetí roku 2016
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 21 kB)
R-538 Odstoupení člena Komise pro územní rozvoj
a životní prostředí
Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
R-539 Zrušení Školské komise RMČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2015