Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

1. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 7.11.2018 (R-1 - R-6, R-8 - R-18)

Přehled usnesení

R-1 Záležitosti související s občanskými obřady

Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha č. 1
(JPG, 59 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 25 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-2 Dodatek č. 7 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr
a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené dne 21.4.2006 se
Státní tiskárnou cenin, státním podnikem
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(DOCX, 36 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-3 Dohody o ukončení nájemních smluv a uzavření nových nájemních
smluv na pronájem bytů v bytovém komplexu na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-4 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 901
o výměře 21,92  m² na adrese ******** ******* ***,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-5 Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu
třetí osobě, pozemek parc.č. 601/198, k.ú. Horní Měcholupy
(fotbalové hřiště v SA Turínská)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-6 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31.12.2018 Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 252 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 256 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-8 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30.9.2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 299 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 400 kB)
 
R-9 K návrhu na uzavření „Dohody o narovnání“ ve věci daně z nabytí
nemovitých věcí
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 206 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-10 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1915 ze dne 7.3.2018
Pravidla pro využití informačních vitrín MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 205 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-11 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15
do konce roku 2018
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-12 Nákup služebního vozu Škoda Rapid Spaceback Style Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-13 Kompetence starosty a místostarostů Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-14 Zrušení usnesení č. R – 13, 41 (část), 52, 80, 122 (část),
767 (část), 1168, 1274, 1680
Redakční rada měsíčníku Hlasatel
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-15 Předžalobní upomínka o zaplacení náhrady ve výši 1.001.773,- Kč Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 65 kB)
R-16 Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-17 Odvolání MČ Praha 15 jako účastníka územního řízení proti
rozhodnutí o   umístění stavby nazvané „Dostavba multifunkčního
objektu CSI" Objekty SO 01, 02, 03 + infrastruktura SO 04-SO 12
ul. Pražská, Praha, Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 576 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 66 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-18 Výsledek posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny k veřejné
zakázce s názvem „Zimní a letní údržba komunikací, chodníků,
cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně na území
Prahy 15 v období leden 2019 až prosinec 2021“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 128 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 100 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018