Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

20. mimořádné jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 3.9.2018 (R-2262)

Přehled usnesení

R-2262 Uzavření smlouvy na zajištění akce pořádané MČ Praha 15

Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 72 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018