Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

21. mimořádné jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 17.9.2018 (R-2281, R-2284)

Přehled usnesení

R-2281 Souhlas s užitím fotbalového hřiště s umělým povrchem
v areálu Na Šancích a mola na Hostivařské přehradě
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

R-2284 K návrhu na vyhodnocení veřejných zakázek malého rozsahu
na stavební práce „Revitalizace asfaltové plochy Milánská
- Neapolská“ a „Oprava komunikací na území MČ Praha 15,
ulice Dýšinská, Jaroměřská, Dubská a Dačická“
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 311 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 84 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018