Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

4. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 12.12.2018 (R-51, R-52, R-71 - R-87)

Přehled usnesení

R-51 K návrhu na směnu části pozemku parc. č. 2423/3 a  2423/19,
vše k.ú. Hostivař (ul. Voznická - Kytínská)

Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 362 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 32 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-52 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2423/3, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha
(PDF, 222 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-71 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu
– Trhanovské nám. 129, Janovská 486 – Pražská plynárenská a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-72 Odebrání vodoměru a zrušení odběrného místa
Mračnická 1054/KOSIK
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-73 MŠ Libkovská – nástavba,  Dodatek č. 2 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-74 Návrh úpravy smluvního vztahu k bytu v bytovém domě č. p. ***
v ulici ********* - prodloužení doby nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-75 Návrh úpravy smluvního vztahu k ubytovací jednotce v ubytovně
MČ Praha 15 - prodloužení ubytování
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-76 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-77 Jednorázové finanční dotace na rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 287 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-78 Schválení organizační struktury Místní agendy 21 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-79 Aktualizace a doplnění stanoviska k úplatnému převodu pozemků
parc. č. 2322/45 a 2322/77, vše k. ú. Hostivař (ul. Zápotoční)
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-80 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů a uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový
prostor – garážové stání v bytovém komplexu Veronské náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 220 kB)
 
R-81 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služby iDOL (iDES On Line) Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-82 Dodatek č. 4 Smlouvy o technické podpoře Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-83 Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „Novostavba
bytového domu Milánská“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 180 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-84 Volba návrhového a volebního výboru Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-85 Doplněný návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 15 dne 19. 12. 2018
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 180 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-86 Volební řád Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha
(PDF, 190 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-87 Revokace usnesení ZMČ č. Z – 6 ze dne 31.10.2018
Návrh na volbu dalších  členů Výborů Zastupitelstva
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 199 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018