Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

91. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 27.6.2018 (R-2133 - R-2168)

Přehled usnesení

R-2133

Harmonogram úkolů a lhůt k organizačně technickému zabezpečení
voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15 a Zastupitelstva hl. m. Prahy,
konaných ve dnech 5. - 6.10.2018

Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 454 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 616 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2134 Souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2135 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 54 kB)
R-2136 Jmenování ředitelky Základní školy, Praha 10,  Veronské náměstí 391 Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2137 Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“
********  ***, Praha 10 – objekt  * – byt  č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2138 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 232 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2139 K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy se stávajícími
nájemníky bytu v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2140 Připomínky Městské části  Praha 15 k  návrhu Územního plánu
hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) v rámci společného
jednání
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.3 MB)
Příloha č. 1 výstupní
(PDF, 259 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 41 kB)
Příloha č. 2 výstupní
(PDF, 240 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2141 Podklad pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
hlavního města Prahy na roky 2019 až 2021 – Strategická část
výkazu  financování sociálních služeb Městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,43 kB)
R-2142 K návrhu na výměnu sítí proti holubům v objektu Boloňská 478/1,
Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-2143 Návrh na odstranění havárie zatečení – oprava střešního pláště
šatnového zázemí RZ Na Šancích
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 131 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 148 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-2144 Smlouva o nájmu nebytových prostor areálu TJ SOKOL Hostivař
pro zajištění voleb do Zastupitelstva MČ Praha 15
a Zastupitelstva hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 150 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-2145 K návrhu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o ubytování č. ****/****, ubytovací jednotka č. **, obj. ************ č. p. ***/**, ***** ** * ******** Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2146 K návrhu na vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
v otevřeném řízení  dle zákona o zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů s názvem:
„Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni,
přístupových cest a komunikační zeleně na území Prahy 15
v období leden 2019 - prosinec 2021“ 
Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha
(ZIP, 13 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2147 K návrhu Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. SML-2015-10049,
nebytový prostor č. 103, obj. Tesaříkova č. p. 1027,
Praha 10 - Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2148 K návrhu úpravy smluvních vztahů v bytech v bytových domech
svěřených do správy MČ Praha 15 – prodloužení pronájmů bytů
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2149 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provádění úklidových prací č. 702/2003
pro objekt Janovská 486 – CDV služby, s.r.o.
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2150 Prodloužení funkčního období ředitelů škol zřizovaných
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 70 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2151 K návrhu na vypsání nadlimitní veřejné zakázky na služby
„Údržba a úklid zeleně na území Prahy 15 v období 2019 – 2021“
Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha č. 1
(ZIP, 10 MB)
Příloha č. 2
(ZIP, 10 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-2152 K návrhu na uzavření smluv o výpůjčce Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 229 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 308 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 297 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 296 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2153 K návrhu  na zajištění havarijních oprav zadních vstupů a oprav hydroizolací v bytovém komplexu Veronské nám.
č. p. 591 – 594, 586 – 589, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2154 Projekt „Taxík Maxík“ Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2155 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné
služebnosti inženýrské sítě  na pozemcích parc. č. 509/132,
523/230,  523/239, 523/331, 523/332,  523/702,  523/703,
523/742  k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2156 Úpravy koryta toku Botiče  v ř. km 7,2-12,1 - souhlas vlastníka dotčených pozemků parc. č. 299/1, 300 a 710/1, vše k. ú. Hostivař
Jednání k tomuto bodu bylo na žádost předkladatele přerušeno.
   
R-2157 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě  na pozemku  parc. č. 570/1, k. ú. Horní Měcholupy
(ul. Mantovská)
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2158 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování služby „Fyzická ostraha majetku, osob a objektu
budovy Úřadu městské části Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-2159 K návrhu na zveřejnění záměru na směnu  části pozemku
parc. č. 2423/3 a 2423/19, vše k. ú. Hostivař
(ul. Voznická - Kytínská)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2160 Revitalizace chodníku při ZŠ Kozinovo náměstí Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-2161 K návrhu na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu – oprava komunikací Dýšinská, Jaroměřská, Dubská a Dačická na území
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 236 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 306 kB)
Příloha č. 3
(ZIP, 3 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2162 Připomínky MČ Praha 15 k návrhu opatření obecné povahy vydané
MU Říčany k omezení nákladní tranzitní dopravy na území města
Říčany
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 191 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2163 K návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo SML-2017-10308
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 313 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2164 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky
„MŠ Libkovská – nástavba“ II.
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2165 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky
„Výstavba hokejbalového hřiště“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 52 kB)
R-2166 Služební cesta do Daruvaru – Dožínky ve dnech
13. a 14.7.2018
Obsah usnesení
(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2167 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH
Horní Měcholupy za 1. pololetí roku 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 256 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-2168 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na služby – zpracování projektové dokumentace na akci
„Nová parkovací stání na území MČ Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 187 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 318 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018