Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

92. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 18.7.2018 (R-2169 - R-2188, R-2191 - R-2202)

Přehled usnesení

R-2169 Zpráva o plnění kontrolní činnosti za I. pololetí 2018

Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 64 kB)
R-2170 Vyhodnocení  výběrového  řízení  na  pronájem 4  bytů  umístěných v bytovém komplexu Veronské nám. a Hostišovská ul., Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-2171 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Nad Přehradou – hřiště“ Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-2172 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Křimická-dodávka
a instalace termostatických ventilů a samočinné regulace ÚT“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 48 kB)
R-2173 DPS Janovská 486, Praha 10, zastřešení severní terasy - Dodatek č. 2 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 914 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2174 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-2175 BD Pod Plískavou, Praha 15 – Hostivař - připojení k soustavě NN Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2176 K návrhu Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu bytu v domě
zvláštního určení č. ***, obj. * ******** č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2177 K návrhu Výměny bytu č. **, obj. ******** č. p. ***, Praha 10 za byt
menší velikosti, jehož pronajímatelem je MČ Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2178 Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 535 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2179 Souhlas zřizovatele s prodloužením pronájmu školnického bytu
v Základní škole Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2180 Zrušení usnesení č. R - 1617 ze dne 13.9.2017
Navýšení  kapacity Mateřské  školy dánského  typu, Praha 10,
Libkovská 1069 a školní jídelny
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2181 K návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru č. 104 v objektu Tenisová č. p. 981/10, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2182 K návrhu na uzavření nájemních smluv na pronájem dvou nebytových
prostor o výměře 1 m2, a to v přízemí objektů Janovská č. p. 486
a Tenisová č. p. 981 v Praze 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2183 Navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Praha 10 - Hostivař,
Kozinova 1000
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2184 Navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Praha 10,
Hornoměcholupská 873
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2185 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě a v jednotlivých
odděleních školní družiny Základní školy Praha 10,
Hornoměcholupská 873
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2186 Pronájem nebytového prostoru č. 73800101, v přízemí a suterénu
budovy
č. p. ***/**, ulice ********* v Praze 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2187 „Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2092 ze dne 30.5.2018
„K návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní č. 335/97/360
(parkoviště, ul. Bruslařská, Praha 10)“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 100 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2188 Prodej id. 1/2 pozemků parc. č. 621 a 622, vše k. ú. Hostivař Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2191 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního  určení“ ******** ***,
Praha 10 – objekt * byt. č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2192 Ukončení Smlouvy o dílo a Příkazní smlouvy  se společností SEVEn
Energy s. r. o
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(ZIP, 240 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-2193 K návrhu na zveřejnění záměru na další pronájem budovy č. p. 179,
v ulici Trhanovské náměstí 9, na pozemku parc. č. 274, k. ú. Hostivař,
Sportovnímu klubu bojových umění Hostivař, z. s.
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2194 Vydání knihy „Pomníky stavěné ze srdce a kamene“ Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha
(PDF, 208 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-2195 Prodej knihy „Toulky Prahou 15, Hostivař, Horní Měcholupy“
Jednání k tomuto bodu bylo na žádost předkladatele
přerušeno.
   
R-2196 Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15
za I. pololetí 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2197 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce – odstranění
havarijního stavu stoupacího vedení vodoinstalace v budově
ÚMČ Praha 15 – III“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2198 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky
bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 238 kB)
 
R-2199 K návrhu na realizaci záměru „Úprava parku u busty Antonína
Švehly“

Usnesení nebylo přijato.
   
R-2200 Objekt ZŠ Trhanovské nám. 129 – oprava havarijního stavu vodovodního
potrubí
Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Příloha
(PDF, 694 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2201 Projektová dokumentace - revitalizace veřejného prostoru v MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.9 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 1 MB)
Příloha č. 2a
(PDF, 963 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 79 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2202 K návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava
komunikací Dýšinská, Jaroměřská, Dubská a Dačická na území MČ
Praha 15“ a vypsání nového zadávacího řízení
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 236 kB)
Příloha č. 1a
(ZIP, 3.7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 103 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018