Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

93. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 8.8.2018 (R-2195, R-2203, R2204, R-2206 - R2227, R-2229 - R2234)

Přehled usnesení

R-2195 Prodej knihy „Toulky Prahou 15, Hostivař, Horní Měcholupy“

Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)

Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-2203 Peněžité dary členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 133 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2204 Peněžité dary předsedům, členům a tajemníkům komisí
Rady MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 212 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2206 MŠ Libkovská - fotovoltaická elektrárna Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2207 K návrhu úpravy smluvního vztahu v bytě v bytovém domě
svěřeném do správy MČ Praha 15 – prodloužení pronájmu bytu
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2208 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. 101, Livornská č. p. 424, Praha 10 – Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 62 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2209 K návrhu na uzavření smlouvy o  nájmu bytu v bytovém domě
č. p. *** v ulici ********, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-2210 K návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 184 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 256 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2211 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-2212 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30.6.2018 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2.2 MB)
 
R-2213 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 2159 ze dne
27.6.2018 „K návrhu na zveřejnění záměru na směnu části
pozemku parc. č. 2423/3 a 2423/19, vše k. ú. Hostivař (ul.
Voznická - Kytínská)“
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 423 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 26 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2214 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě na pozemcích  parc. č. 2423/3 a parc. č. 2742/118, vše
k. ú. Hostivař (ul. Kytínská)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 263 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2215 Dohoda o ukončení nájmu - Nájemní smlouvy č. SML-2016-10144
(nájem pozemku parc. č. 1302/49, k. ú. Hostivař, ul. U Branek)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2216 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na
pozemku parc.  č. 2423/3,   k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 209 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2217 K návrhu na uzavření splátkových dohod Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2218 K návrhu na  uzavření  nájemní  smlouvy  na  pronájem  nebytového
prostoru č. 104, v objektu Golfová č. p. 910/10, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2219 K návrhu na uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání č. *,
v  objektu ******** č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2220 Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb - Letní a zimní
údržba komunikací na území Městské části Praha 15
č. SML-2014-10348 ze dne 19.12.2014
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(ZIP, 19 MB)
Příloha č. 1
(ZIP, 24 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 51 kB)
R-2221 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15
k 30.6.2018
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 483 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 298 kB)
 
R-2222 Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva  MČ Praha 15
dne 5.9.2018
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 185 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-2223 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 2623/11; 2629/1
a parc. č. 2629/2 v k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2224 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 544/49; 544/44;
544/33; 544/1; 571 a 545/2  v k. ú. Horní Měcholupy zkráceným
postupem
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-2225 Stanovisko k podnětu na změnu platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy na pozemcích parc. č. 2234/2 a 2240/1
v k. ú. Hostivař zkráceným postupem
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2226 Vyhodnocení výhod a nevýhod členství v Národní síti Zdravých
měst ČR
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 114 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 799 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-2227 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava komunikací
Dýšinská, Jaroměřská, Dubská a Dačická na území MČ Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2229 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů  v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 232 kB)
 
R-2230 Uzavření nové nájemní smlouvy, dohody o ukončení nájmu nebytového
prostoru a uzavření dodatku k nájemní smlouvě na nebytový prostor
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
 
R-2231 K návrhu na vypsání ZMR s názvem „Nákup PC“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2232 Prodej knihy „Ze srdce a kamene“ Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2233 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v budově
ÚMČ Praha 15 Úřadu práce České republiky
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 134 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 330 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2234 K návrhu na odvolání proti rozsudku v soudním sporu
s APP Media s.r.o. II.
Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 277 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018