Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

94. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 29.8.2018 (R-2235 - R-2240, R-2242 - R-2255)

Přehled usnesení

R-2235 Rozpočtová opatření

Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2236 Zrušení reálné ceny majetku určeného k prodeji – komor
a ateliéru, ul. Milánská č. p. 451 a Livornská č. p. 429,
vše v k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 59 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2237 Smlouva o výpůjčce – parkovací stání – dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2238 Smlouva k zajištění odběru elektrické energie pro zařízení
veřejného osvětlení
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-2239 Smlouva o připojení k distribuční soustavě zemního plynu
– Tesaříkova 1818/90
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-2240 Prodloužení nájemní smlouvy s Úřadem práce České republiky Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha
(PDF, 201 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 281 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-2242 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 15 za 1. pololetí 2018
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 10 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2243 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory
– garážová stání v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 178 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2244 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. ***,  ***,
ulice ******** č. p. *** *, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-2245 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 219 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2246 K návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy, a.s. Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha
(PDF, 210 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2247 K návrhu na opravu opěrné zdi a plotu na pozemcích
parc. č. 274 a 266/2, k. ú. Hostivař na adrese Trhanovské nám.
č. p. 179
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2248 K návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke „Smlouvě o nájmu nebytového
prostoru“ v bytovém komplexu Veronské náměstí č. p. 595,
označeného č. 1 – MŠ Človíček
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2249 K návrhu na realizaci oprav komunikací na území MČ Praha 15,
ulice Dýšinská, Jaroměřská, Dubská a Dačická
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2250 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu a uzavření dodatku
ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru – garážové stání,
v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-2251 K návrhu na vypsání VZMR „Výsadby na území MČ Praha 15“ Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 311 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 195 kB)
Příloha č. 1b
(PDF, 185 kB)
Příloha č. 1c
(PDF, 275 kB)
Příloha č. 1ca
(PDF, 1.2 MB)
Příloha č. 1cb
(PDF, 4.1 MB)
Příloha č. 1cc
(PDF, 3.2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 69 kB)
R-2252 Výzva k vrácení části finanční podpory projektu
CZ.2.16/2.2.00/21058
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2253 Nákup SW Windows Server Datacenter Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-2254 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
 
R-2255 K návrhu na vypsání ZMR s názvem „Revitalizace asfaltové
plochy v lokalitě ulic Milánská – Neapolská“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 218 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018