Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

97. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 10.10.2018 (R-2309 - R-2315, R-2317 - R-2322, R-2324 - R-2326)

Přehled usnesení

R-2309 Žádost o uzavření splátkové dohody

Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)

 
R-2310 Rekonstrukce bytového domu Herbenova 719/80 a 720/78,
102 00 Praha 15 – Hostivař, Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-2311 Zajištění služby BOZP na akci „Aréna Hostivař – výstavba
hokejbalového hřiště Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2312 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu bytu, *********** č. p. ***,
Praha 10 - Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-2313 Uzavření Smlouvy o ubytování, ubytovací jednotka č. **,
objekt ************ č. p. ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-2314 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 231 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2315 K návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení na VZMR na dodávky
s názvem „Zabezpečení dodávky kancelářských potřeb“
Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-2317 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2318 ZŠ Veronské náměstí, rekonstrukce školní kuchyně
– Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-2319 K návrhu na uzavření „Dohody o součinnosti“ v souvislosti
s realizací akce „Úpravy  koryta vodního toku Botič
v ř. km 7,2 – 12,1“
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-2320 Dohody o ukončení nájemních smluv a uzavření nových
nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém komplexu
na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2321 Uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru
– garážové stání  v bytovém komplexu na Veronském náměstí
586 – 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-2322 Výkon Autorského dozoru na akci „Aréna Hostivař – výstavba
hokejbalového hřiště se zázemím“
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2324 Kluziště při ZŠ Veronské nám – úprava podkladu Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2325 Rozhodnutí o námitkách účastníka zadávacího řízení na údržbu
komunikací, a to spol. KOMWAG, podnik čistoty a údržby
města, a.s., proti Oznámení o výběru dodavatele ze dne 14.9.2018
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 275 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 417 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-2326 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 183 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018