Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

98. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 24.10.2018 (R-2304, R-2327 - R-2347)

Přehled usnesení

R-2304 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Údržba
a úklid zeleně na  území  Prahy 15 v období 2019 - 2021“

Obsah usnesení
(PDF, 60 kB)
Příloha č. 1
(ZIP, 2 MB)
Příloha č. 2
(ZIP, 4 MB)
Příloha č. 3
(ZIP, 4 MB)

Důvodová zpráva
(PDF, 124 kB)
R-2327 Ke stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 15
za měsíc a dalších příspěvků a náhrad členům ZMČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 133 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 130 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 135 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-2328 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. 414/101, Milánská č. p. 414, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-2329 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. *, ********* ***/**,
Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-2330 K návrhu na odejmutí ze svěřené správy částí pozemku
parc. č.  148/1, k. ú. Hostivař (Kozinova ul.)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2331 Uzavření Dohody o právu provést stavbu na akci „B062 – Švehlova,
oprava mostu č. akce 1022, Praha 15 – vypracování PD
a zajištění IČ“  na pozemku parc. č. 367/1, k. ú.  Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 116 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2332 Smlouva o nájmu  části pozemku parc. č. 2742/1, k. ú. Hostivař
(ul. Bruslařská,  Praha 10)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 229 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2333 Smlouva o nájmu  pozemku  parc. č.  1302/49, k. ú.  Hostivař
 (ul. U Branek,   Praha 10)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-2334 Oprava nosiče kontejnerů Tatra 815, RZ 1A7 9285 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(PDF, 85 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-2335 Rezignace na mandát člena ZMČ Praha 15
a nástup prvního náhradníka
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-2336 K návrhu na vyhodnocení VZMR
„Výsadby na území MČ Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
Příloha
(PDF, 278 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-2337 Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu
třetí osobě, nebytový prostor budovy č. p. 129/8,
Trhanovské nám., Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2338 Návrh Dohody o ukončení nájmu bytu č. ***, ******** *** *,
Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2339 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími
nájemníky bytů a uzavření nových nájemních smluv na
nebytové prostory – garážová stání v bytovém komplexu
Veronské náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 224 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-2340 Smlouva o poskytnutí služby WebC@ll-v3 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
 
R-2341 K žádosti nájemce bytu č. ***, ********* ******* č. p. ***,
na uzavření nové nájemní smlouvy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-2342 Modernizace víceúčelových hřišť v areálu ZŠ Křimická Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-2343 ZŠ  Křimická – dodávka  a  instalace  termostatických ventilů
 a  samočinné  regulace ÚT – Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)
R-2344 Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. *** na ********* ***.
č. p. *** v bytovém komplexu na Veronském náměstí 586 – 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-2345 Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu bytu, ********** č. p. ****,
Praha 10
- Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-2346 Návrh Dohody o ukončení nájmu bytu č. ***, ******** *** *,
Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-2347 Záměr  nájmu hrobového místa podle § 25 zák. č.193/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů v platném znění, mezi Správnou pražských
hřbitovů a MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 218 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2018