Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

10. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 20.3.2019 (R-170 - R-192)

Přehled usnesení

R-170 K návrhu postoje k podobě dopravy na území
městské části Praha 15

Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 30 kB)
Příloha usnesení č. 1 - mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 40 kB)
Příloha usnesení č. 2 - mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 51 kB)
Příloha usnesení č. 3 - mapa
(PDF, 1.2 MB)
Příloha usnesení č. 4
(PDF, 40 kB)
Příloha usnesení č. 4 - mapa
(PDF, 4.2 MB)
Příloha usnesení č. 5
(PDF, 39 kB)
Příloha usnesení č. 5 - mapa
(PDF, 4.7 MB)
Příloha usnesení č. 6
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení č. 6 - mapa
(PDF, 4.4 MB)
Příloha usnesení č. 7
(PDF, 1.7 MB)
Příloha usnesení č. 7 - tabulka
(PDF, 40 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-171 K projektu silničního obchvatu ulice Hornoměcholupské
a přeložce ulice Novopetrovické
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(JPG, 410 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 153 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 216 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-172 Harmonogram hlavních úkolů a lhůt k organizačně
technickému zabezpečení voleb do Evropského parlamentu,
konaných ve dnech 24. - 25. 5. 2019
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 86 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 521 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 114 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-173 Instalace sestav FIREPORT pro JSDH Horní Měcholupy Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 408 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 986 kB)
Příloha usnesení č. 3
(PDF, 1.5 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-174 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“
******** ***, Praha 10 – ***. * – byt č. ***, ***, *** a ***
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-175 K návrhu na vypsání ZMR s názvem „Udržovací práce vnějšího
schodiště bytového domu s pečovatelskou službou
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-176 Dohoda o ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy,
byt zvláštního určení č. ***, ******** ***. ***
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-177 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 15 za  rok 2018
Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-178 Záměr výsadby – projekt „Stromy života“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 208 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 291 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-179 Odměny ředitelům základních škol a mateřských škol
za I. pololetí školního roku 2018/2019
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-180 K návrhu na doplnění členů Majetkové komise
Rady MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-181 K návrhu dalšího postupu při realizaci záměru prodeje areálu
bývalé vodárny V Chotejně
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 261 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-182 Souhlas s použitím znaku Městské části Praha 15
na kulturní akci
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-183 Jednorázové finanční dotace - duben 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 296 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-184 Zrušení usnesení č. R - 950 ze dne 13. 7. 2016 a usnesení
č. R - 1129 ze dne 2. 11. 2016
K návrhu na udělování souhlasu vlastníka dle § 184
a stavebního zákona
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-185 Záměr prodeje části pozemků  parc. č. 523/40 a 523/73,
vše k. ú. Horní Měcholupy  (Veronské nám.)
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 25 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-186 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1081/9,
k. ú. Hostivař, (ul.  Hostišovská)
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 252 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-187 Záměr pronájmu části přístupového chodníku na pozemku
parc. č. 491/41, k. ú. Horní Měcholupy a uzavření smlouvy
o nájmu části tohoto chodníku
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 185 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 21 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-188 Druhý dotisk knihy o Městské části Praha 15,
Hostivař, Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 203 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-189 K návrhu na pronájem nebytového prostoru v objektu
Milánská 414, Praha 10, za účelem zřízení
a provozování ordinace praktického lékaře
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-190 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-191 Zajištění IT techniky pro volby do Evropského parlamentu 2019 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-192 K návrhu na realizaci záměru navýšení počtu míst v mateřských
školách a rozšíření parkovacích stání, včetně stání pro invalidy
a míst pro tříděný odpad
Obsah usnesení
(PDF, 59 kB)
Příloha
(JPG, 7 MB)
Přílohy usnesení
(ZIP, 1.4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 589 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 95 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019