Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

11. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 3.4.2019 (R-193 - R-204)

Přehled usnesení

R-193 Smlouva o nájmu nebytových prostor areálu TJ SOKOL Hostivař
pro zajištění voleb do Evropského parlamentu
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(PDF, 150 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-194 Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy,
Praha 10, Trhanovské náměstí 7/441
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 308 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-195 Souhlas zřizovatele s pronájmem školnického bytu
v Základní škole Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-196 Příprava akcí pořádaných Městskou částí Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-197 Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-198 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** 
na adrese ******** ***. č.  p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-199 Odměna ředitelce CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-200 Dotační program „MČ Praha 15 pro sociální oblast 2019“ Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 362 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-201 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
na  pozemcích  parc. č. 2423/3 a 2742/118, vše  k. ú. Hostivař

Jednání k tomuto bodu bylo na žádost předkladatele přerušeno.
   
R-202 Realizace participativního rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2019 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 555 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-203 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-204 K návrhu na prominutí nákladů za náhradní péči Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 94 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019