Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

12. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 17.4.2019 (R-205, R-207 - R-209, R-211 - R-214, R-216 - R-219)

Přehled usnesení

R-205 K návrhu uzavření nájemní smlouvy na pronájem veřejného prostranství
na adrese Veronské nám. č. p. 592, Praha 10, za účelem provozování
restaurační předzahrádky
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-207 Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu třetí osobě,
nebytový prostor budovy č. p. 486, Janovská, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-208 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-209 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Udržovací práce vnějšího schodiště bytového domu
s pečovatelskou službou“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 270 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-211 Jednorázové finanční dotace – květen, červen 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 326 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-212 Výpověď nájmu bytu Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-213 K návrhu na změnu „Organizačního řádu Úřadu MČ Praha 15“ Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 315 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)
R-214 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 1871 ze dne 7. 2. 2018
Statut oficiálních profilů Městské části Praha 15 na sociálních sítích
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 131 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-216 Vyhodnocení hospodaření s kancelářskými potřebami za rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 89 kB)
R-217 Souhlas s použitím znaku Městské části Praha 15 na kulturní akci Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-218 Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných pečetí na dálku
I.CA  RemoteSeal
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-219 Smlouva o zachování mlčenlivosti a ochraně osobních údajů
a Smlouva o vzdáleném přístupu
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 97 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019