Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

13. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 29.4.2019

Přehled usnesení

R-220 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)
R-221 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31. 3. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.1 MB)
 
R-222 Dodatek ke smlouvě o poskytování poradenských
a konzultačních služeb
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-223 Kronika Městské části Praha 15 - za rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 208 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 142 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 56 kB)
R-224 Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-225 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 365 a 266/1, vše k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 136 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-226 K návrhu na realizaci periodické výměny kalorimetrů v bytovém komplexu
na Veronském náměstí č. p. 586 - 598
Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-227 Zřízení Poradního sboru seniorů Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-228 Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31.12 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 427 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 97 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019