Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

14. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 15.5.2019 (R-230 - R-234, R-236, R-237, R-239 - R-242)

Přehled usnesení

R-230 K návrhu na uzavření Nájemní smlouvy s Q-Facility a.s., IČO: 07286368 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha
(PDF, 5 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-231 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. ***
na adrese ******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-232 Konkurzní  řízení  na  funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy,
Praha 10,  Trhanovské  náměstí 7/441
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-233 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 5 bytových jednotek
umístěných v objektu Veronské nám. a Štěrboholská ul., Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 273 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-234 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem 10 bytových jednotek
umístěných v objektech Herbenova ul., Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 247 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 47 kB)
R-236 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě v budově č. p. 981, k. ú. Hostivař na na  pozemku  parc. č. 2742/50,
k. ú. Hostivař (ul. Tenisová)
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 247 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-237 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 2413//42, k. ú. Hostivař
  (ul. Horolezecká  Praha 10)
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 217 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-238 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 52 ze dne 12. 12. 2018
„K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 2423/3, k. ú. Hostivař (ul. Kytínská – Voznická)

Materiál byl stažen z programu jednání.
   
R-239 Souhlas s použitím znaku Městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-240 Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-241 Modernizace víceúčelových hřišť v areálu ZŠ Křimická, Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-242 Schválení účetní závěrky MČ Praha 15 a účetních závěrek příspěvkových
organizací zřízených MČ Praha 15 za rok 2018 a schválení položkových
rozpočtů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 15 na rok 2019
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 3.8 MB)
Příloha č. 2
(DOCX, 14 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 111 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019