Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

15. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 29.5.2019 (R-246 - R-254, R-256, R-257, R-259 - R-264)

Přehled usnesení

R-246 Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci dotačního
programu „MČ  Praha 15 pro sociální oblast 2019“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-247 Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2018 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.2 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 3.8 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-248 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2018
- příděly do fondů
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 74 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-249 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-250 Zakončení školního roku 2018/2019 a zahájení školního
roku 2019/2020
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-251 Návrh programu jednání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 19. 6. 2019
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 185 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-252 Dotace z rozpočtu MČ Praha 15 pro Římskokatolickou farnost
u kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Základní uměleckou školu Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-253 Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-254 K návrhu na vypsání ZMR s názvem „Nákup PC“ Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-256 K návrhu na uzavření dodatku k Mandátní smlouvě na správu bytového
komplexu Veronské náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-257 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatných služebností inženýrské
sítě na pozemcích  parc. č. 1761/379 a 2662/1, vše  k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-258 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 1047/8, 1047/10, 1047/23, 1048/1,
1048/2, 1048/5, 2413/26, a 2413/75, vše k. ú. Hostivař

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-259 Petice proti záměru výstavby „Ubytovacího resortu K Jezeru“ Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-260 Komunikační strategii MČ Praha 15 pro rok 2019 – 2022 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 236 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-261 Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci OPZ  na projekt s názvem:
Zlepšení kvality řízení Městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-262 Souhlas se zřízením druhé speciální třídy v Mateřské škole,
Praha 10, Milánská 472 na dobu neurčitou
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-263 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 227
ze dne 30. 4. 2019 - Zřízení Poradního sboru seniorů
Zřízení Poradního sboru seniorů Výboru zdravotnictví, sociální péče,
rodiny a péče o seniory
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-264 Petice proti nadměrné zástavbě na Praze 15 na ploše mezi ulicemi
Ovesná a Hornoměcholupská – proti výstavbě komplexu
vysokopodlažních obytných budov
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 89 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019