Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

16. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 12.6.2019 (R-265 - R-288)

Přehled usnesení

R-265 K návrhu na realizaci havarijní opravy sloupů a vstupní podesty
bytového komplexu na Veronském náměstí č. p. 586 - 598
Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-266 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod BD Plískava Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-267 Nová parkovací stání na území MČ Praha 15, Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-268 Zásady činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 184 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-269 Návrh na uzavření nových nájemních smluv na pronájem nebytových
prostorů v objektu Livornská 425, 426, 427, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-270 Souhlas s použitím znaku MČ Praha 15 na kulturní akci Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-271 Ubytovací řád ubytovny MČ Praha 15,
Štěrboholská 430/32, 34, 36, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-272 Návrh na uzavření Smlouvy o ubytování, ubytovací jednotka č. **,
objekt ************ ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-273 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-274 Jednorázové finanční dotace – červen-srpen 2019 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 309 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-275 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 52 ze dne 12. 12. 2018
„K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 2423/3, k. ú. Hostivař (ul. Kytínská  –  Voznická)“
a uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti na pozemku
parc .č. 2423/3, k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 63 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-276 Vyhodnocení  výběrového řízení na prodej souboru nemovitých věcí areálu
č. p. 822 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1680/2, 1680/3, 1680/6,
1680/21, 1680/22, 1680/23 a 1680/36, vše k. ú. Hostivař
(areál bývalé vodárny, ul. V Chotejně)
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 46 kB)
R-277 K vyhodnocení VZMR „Nákup nových herních prvků na dětská hřiště
Veronské náměstí“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha
(PDF, 343 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-278 K návrhu na provedení oprav hřiště na minigolf v SA Na Šancích,
Turínská 1494/1, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-279 Nákup IT techniky Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
 
R-280 Smlouva o výpůjčce digitálních radiostanic Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 111 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-281 Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 15 včetně
základních zásad činnosti
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 133 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-282 Uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy na zajištění akce
pořádané MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-283 Postoj k podobě prostředí pro život na území městské části Praha 15
– hospodaření s vodou, protipovodňová opatření a výsadba zeleně
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.9 MB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 644 kB)
Příloha usnesení č. 2
(JPG, 388 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-284 K návrhu na schválení objednávky na odstranění graffiti
na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-285 Mimořádné odměny ředitelům základních škol a mateřských škol Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-286 Postoje Městské části Praha 15 k aktuálnímu vývoji územního rozvoje Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-287 Dotace z odvodu VHP pro Golf Club Hostivař Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-288 Výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 102 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019