Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

17. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 26.6.2019 (R-289 - R-293, R-295 - R-304)

Přehled usnesení

R-289 K návrhu na úpravu sklepních kójí v bytovém komplexu
na Veronském náměstí č. p. 596, z důvodu zvýšení zabezpečení
proti krádežím
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-290 Nájemní  smlouva o  nájmu  bytu  v  domě  zvláštního  určení“ ********  ***,
Praha 10 – obj. * – *** *. ***, obj. * – *** *. ***.* a ***.*
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-291 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřizovaných
MČ Praha 15 pro školní rok 2019/2020
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-292 Prodloužení funkčního období ředitelů škol zřizovaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 69 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-293 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-295 Pověření zajišťováním interního auditu Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 189 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-296 Jmenování vedoucího odboru právního a veřejných zakázek Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-297 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH Horní Měcholupy
za 1. pololetí roku 2019
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 255 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-298 K návrhu na vystavení objednávky na zajištění terénní služby
pro děti a mládež
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-299 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML-2017-10212,
k užívání nebytových prostorů ve 3. NP objektu Boloňská 310, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-300 Uzavření smlouvy o výpůjčce  části  pozemku parc. č. 523/331,
k. ú. Horní Měcholupy (Neapolská ul.)
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 174 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-301 Objednávka služeb městského architekta Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení č .1
(PDF, 258 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-302 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky „Nákup PC“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 103 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-303 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na služby zpracování studie na realizaci „Souboru staveb obchvatu
ulice Hornoměcholupské a přeložky ulice Novopetrovické“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 2.4 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 71 kB)
R-304 K návrhu na schválení novelizace „Zásad pro majetkoprávní jednání
při nakládání s vybraným majetkem Městské části Praha 15“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 102 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019