Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

18. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 9.7.2019 (R-258, R-305, R-307 - R-310, R-313, R-314)

Přehled usnesení

R-258 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě  na  pozemcích parc.  č.  1047/8, 1047/10, 1047/23,
1048/1, 1048/2, 1048/5, 2413/26, a 2413/75, vše k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 164 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-305 Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 2 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-306 Návrh na uzavření nových smluv o nájmu bytu se stávajícími
nájemci, Herbenova 725 a 726, Praha 10 – Hostivař

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   
R-307 Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu třetí
osobě, pozemek parc. č. 601/198, k. ú. Horní Měcholupy
(fotbalové hřiště v SA Turínská)
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-308 K návrhu na ukončení platnosti Příkazní smlouvy SML-2015-10050
a uzavření příkazní smlouvy SML-2019-10173 k zajištění správy
víceúčelového hřiště Parmská a tenisového hřiště Boloňská
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 272 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 193 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-309 Jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10,
Trhanovské náměstí 7/441
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-310 K návrhu na výsadbu květinového záhonu na Veronském náměstí Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-313 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské
sítě na pozemcích parc. č. 523/257, 523/258, 523/262, 523/263,
vše k. ú. Horní Měcholupy a parc. č. 1045/1, 1045/5, 1045/6,
1047/12, 2741/27, 2742/46  a 1818/118, vše k. ú. Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 328 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-314 Darovací smlouva Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 105 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019