Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

23. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 9.10.2019 (R-389 - R-391, R-394 - R-406)

Přehled usnesení

R-389 K návrhu na vypsání veřejné zakázky s názvem „Oprava
chodníku a schodiště na pozemku č. parc. 523/258,
k. ú. Horní Měcholupy, Praha 10“
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 260 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 135 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 4 MB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 241 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-390 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru v objektu Janovská 486, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-391 Realizace participativního rozpočtu MČ Praha 15
–  Vyhlášení  výsledků nultého ročníku a zajištění realizace
vítězných návrhů
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 194 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-394 K návrhu na vypsání VZMR s názvem „Nákup licencí“ Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
 
R-395 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-396 Výkon TDI při realizaci stavby „Bytový dům Plískava“– Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-397 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. 422/101, Livornská 422, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-398 Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor v budově
Úřadu městské části Praha 15, ul. Boloňská 478/1
s Úřadem práce ČR, krajská pobočka pro hl. m. Prahu
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 453 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-399 Schválení vnitřních předpisů Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-400 K uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo SML-2019-10112
„Nákup nových herních prvků na dětská hřiště Veronské náměstí“
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 327 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-401 Vyřazení  nepoužitelného hmotného majetku MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-402 Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-403 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního  určení“
******** ***, Praha 10 – obj. * – byt č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-404 Jednorázové finanční dotace – říjen-listopad 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 297 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-405 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního
daru příspěvkovou organizací
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-406 Příprava a realizace žádosti o dotaci v rámci Programu
v oblasti  prevence kriminality pro rok 2020
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 194 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019