Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

24. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 23.10.2019 (R-393, R-407 - R-430)

Přehled usnesení

R-393 K návrhu na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu
– „Služby městského  architekta“
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 283 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 256 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-407 Uzavření  nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-408 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-409 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
******** nám. č.  p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-410 „Nájemní  smlouva   o  nájmu  bytu  v  domě  zvláštního určení“
******** ***, Praha 10 – obj. * – byt č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-411 Vývoj stavu dluhů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-412 Odměny  ředitelům  základních  škol a mateřských  škol
za II. pololetí školního roku 2018/2019
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-413 Pravidelné revize elektroinstalace – Janovská 486, Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
 
R-414 Změna ceny obědů v CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 239 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-415 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 56 kB)
R-416 Návrh na uzavření nové smlouvy o  nájmu bytu se  stávajícím
nájemcem, ********* ***, Praha 10 - ********
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 
R-417 ZŠ Hostivař – modernizace kuchyně Obsah usnesení
(PDF,  kB)
Důvodová zpráva
(PDF,  kB)
R-418 Příprava a realizace projektů Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-419 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2763/19, k. ú. Hostivař,
(ulice U Továren)
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 23 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-420 Stanovení peněžitých darů pro členy JSDH Horní Měcholupy
za prověřovací cvičení výstavby protipovodňových opatření
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 291 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-421 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o provádění úklidových prací č. 840/2004
v domech  v katastrálním území Hostivař – CDV služby, s.r.o.
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-422 Uzavření smluv na zajištění akcí pořádaných MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-423 K návrhu oprav na víceúčelových sportovních hřištích Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-424 Návrh harmonogramu jednání RMČ a ZMČ na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-425 Doplnění záměrů a návrhy na přípravu projektů ve veřejném prostoru Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 379 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 511 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 473 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 1 MB)
Příloha č. 5
(PDF, 668 kB)
Příloha č. 6
(PDF, 686 kB)
Příloha č. 7
(PDF, 510 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 69 kB)
R-426 K výsledku výběrového řízení na prodej zametacího stroje Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-427 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku „Nákup  PC“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-428 Dodatek č. 2 Smlouvy o provozování software iDES Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-429 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce „Zřízení nové služebny MP hl. m. Prahy“
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 272 kB)
 
R-430 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava chodníku a schodiště na pozemku č. parc. 523/258,
k. ú. Horní Měcholupy, Praha 10“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 337 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 110 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019