Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

26. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 20.11.2019 (R-448 - R-453, R-455 - R-460, R-462, R-464 - R-471, R-473 - R-474)

Přehled usnesení

R-448 Zrušení usnesení č. R – 122 ze dne 23. 1. 2019
Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 352 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-449 Jednorázové finanční dotace listopad-prosinec 2019 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 590 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-450 Volba tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-451 K návrhu na nákup nových herních prvků na dětská hřiště Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 94 kB)
R-452 K návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na aktualizaci pasportu
zeleně a zpracování dendrologických hodnocení dřevin na území
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-453 K návrhu na zajištění správy víceúčelových sportovních hřišť na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 487 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-455 Návrh programu jednání 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 11. 12. 2019
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 272 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-456 Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru,
jednotky č. ***/***, ********* ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 63 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-457 Návrh na uzavření smlouvy o ubytování, ubytovací jednotka č. **,
objekt ************ ***///, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
 
R-458 K návrhu na vypsání VZMR na sociální služby s názvem
„Terénní program pro děti a mládež“
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 447 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 229 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 488 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 542 kB)
Příloha č. 5
(PDF, 521 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-459 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 30. 9. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 428 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 789 kB)
 
R-460 Odstranění závad zjištěných při odborných zkouškách výtahů v objektu
Janovská 486 – OTIS a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-462 Peněžité dary předsedovi a členům Poradního sboru seniorů Výboru
zdravotnictví, sociálních věcí, rodiny a péče o seniory
Zastupitelstva MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 372 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-464 Návrh na schválení objednávky - úprava nástavby vozidla Ford Transit Obsah usnesení
(PDF, 42 kB)
 
R-465 K žádosti na prodloužení nájemní smlouvy bytu č. *** na adrese ******** ***.
č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-466 Revokace usnesení RMČ Praha 15 č. R - 1798 ze dne 6. 12. 2017
Změna Sazebníku úkonů Pečovatelské služby CSOP Praha 15
platný od 1.1.2020
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 69 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 69 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-467 Peněžité dary členu komisí Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 373 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-468 Návrh uzavření nových smluv o ubytování se zaměstnanci
Městské policie hl. m. Prahy, na dobu určitou 1 rok
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-469 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31. 12. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 12 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 441 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-470 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-471 Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací Obsah usnesení
(PDF, 41 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-473 Dodatek č. 1 smlouvy o provozu a servisu Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
 
R-474 Realizace projektu investiční akce „Parmská 390 – přístavba a stavební
úpravy stávajícího objektu“ a předložení projektové žádosti do vyhlášené
výzvy MPSV určené  pro rozvoj a obnovu materiálně technické základny
soc. služeb
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 113 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019