Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

28. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 18.12.2019 (R-484, R485, R-508, R-514 - R-521, R-523 - R-527)

Přehled usnesení

R-484 Jmenování velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-485 Změna ve složení členů Bezpečnostní rady
a Povodňové komise MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-508 Výstavba hokejbalového hřiště – Dodatek č. 3 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-514 K návrhu na vypsání VZMR „Sběr, svoz a využívání komunálního
bioodpadu a komunálního objemného odpadu od obyvatel MČ Praha 15
s využitím velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 15 a úklid
černých skládek na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 15
v období 1. 2. 2020 - 31. 12. 2021
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 829 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 576 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-515 K návrhu na ukončení Dohody o údržbě a užívání pozemku
č. SML-2013-10083
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-516 Jednorázové finanční dotace prosinec-leden Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 577 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-517 Smlouva o dodávce tepelné energie – Holoubkovská 323
– Pražská teplárenská a.s.
Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
 
R-518 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)
R-519 Zabezpečení konání akcí MČ Praha 15 v objektu Hasičské zbrojnice
JSDH  Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-520 K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „Terénní program pro děti a mládež“
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 230 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-521 Návrhy na přípravu projektů ve veřejném prostoru Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 605 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 1.4 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 1.7 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 59 kB)
R-523 Vyřazení  nepoužitelného hmotného majetku MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-524 Poskytování elektronického nástroje TENDER ARENA Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-525 Memorandum o spolupráci s ČVUT Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 644 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-526 Odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. ** * **/****-**
ze dne 19. 11. 2019
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-527 Inzertní spolupráce a prezentace MČ Praha 15 na serveru
Pražský Patriot, s. r. o.

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.
   

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 110 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019