Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

5. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 9.1.2019 (R-88 - R-92, R-95)

Přehled usnesení

R-88 Nájemní smlouva  o nájmu bytu v domě zvláštního určení“  ********  ***,        Praha 10 – obj. * – byt č. *** a ***,  obj. * – byt  č. *** a ***

Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
 

Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-89 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu Janovská 486, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-90 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-91 Návrh Dohody o ukončení nájmu bytu, ********* ***/**, Praha 10 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-92 Návrh  programu  jednání   3.   zasedání   Zastupitelstva   MČ   Praha   15  dne 30. 1. 2019

Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha (PDF, 180kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-95 K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemkyní bytu a    uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 133 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019