Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

6. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 23.1.2019 (R-97 - R-105, R-107, R-109 - R-112, R-114 - R-125)

Přehled usnesení

R-97 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 109 a nájemní
smlouvy na pronájem souvisejících částí pozemku, objekt Golfová 910/10, Praha 10

Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)

Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-98 K návrhu na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky bytů
v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 219 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-99 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 48 ze dne 5. 12. 2018
„Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky č. 414/101,
Milánská č. p. 414, Praha 10“
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-100 Jednací řád Redakční rady Hlasatele Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Příloha
(PDF, 214 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-101 Statut Hlasatele, zpravodaje Městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 197 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-102 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – Letní a zimní údržba komunikací
na území Městské části Praha 15 č. SML-2018-10489 ze dne 19. 12. 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1, 1. část
(ZIP, 13 MB)
Příloha č. 1, 2. část
(ZIP, 12 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 91 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 194 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 52 kB)
R-103 Zrušení usnesení č. R – 1414 ze dne 3. 5. 2017
K návrhu na svěření části pravomocí Rady MČ Praha 15 Úřadu MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha
(PDF, 190 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-104 K návrhu na uzavření dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě o správě nemovitostí
č. C/23/000132/96 ze dne 17.4.1996, ve znění dodatku č. 22 ze dne 16. 5. 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha
(PDF, 235 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-105 K návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení
č. *** s paní ********** ************ v bytovém komplexu Veronské náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-107 K  návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu Livornská 422, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-109 K   návrhu na úpravu   smluvního   vztahu  k bytu  v bytovém  domě
č. p. *** v ulici ********, Praha 10 - prodloužení doby nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-110 Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného společenského
zájmu podaných orgánům MČ Praha 15 za II. pololetí 2018
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-111 Darovací smlouva Obsah usnesení
(PDF, 37 kB)
Příloha
(PDF, 202 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-112 K návrhu úpravy smluvního vztahu k bytu v bytovém domě č. p. *** v ulici *********,
Praha 10 - přechod nájmu
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-113 Záměr na další využití části objektu č.p. 310, ulice Boloňská 310,
Praha 10 – Horní Měcholupy, tzv. Spolkový dům

Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno na žádost předkladatele.
   
R-114 Smlouva o  nájmu  části  pozemků, parc.  č. 371/5 a 689/2, vše  k. ú. Hostivař a
části  pozemku parc. č. 523/303, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-115 Priority územního rozvoje MČ Praha 15 a podnět na změnu územního plánu
zkráceným postupem
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-116 K návrhu koncepce stanovení lokálních parků v Praze 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha
(JPG, 615 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 2.7 MB)
Příloha č. 2
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 65 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-117 K návrhu záměru na vybudování parku podél Botiče pod přehradou a přijetí daru Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 443 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 258 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 170 kB)
R-118 Rekonstrukce  bytového  domu  Herbenova  711  a  712,
102 00  Praha  15  – Hostivař, Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 1 zl
(ZIP, 6 MB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 204 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 54 kB)
R-119 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory a uzavření dohody
o ukončení nájmu nebytového prostoru – garážová stání pod bytovým komplexem
Veronské nám. 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 180 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-120 Ukončení členství v Národní síti Zdravých měst ČR Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha
(PDF, 115 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-121 Zrušení usnesení Rady MČ Praha 15 č. R – 45 ze dne 22.7.2015
Jednací řád Rady městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 219 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-122 Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 250 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)
R-123 Jednací řády výborů Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 289 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-124 Programové  prohlášení Rady  městské části Praha 15
pro volební období 2018 – 2022
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 502 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-125 Převod majetku v rámci akce
„ZŠ Veronské náměstí – rekonstrukce školní kuchyně“, dle SML-2018-10254
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1a
(PDF, 147 kB)
Příloha č. 1b
(ZIP, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 49 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 108 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019