Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

7. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 6.2.2019 (R-113, R-126 - R-138)

Přehled usnesení

R-113 Záměr na další využití části objektu č. p. 310, ulice Boloňská 310,
Praha 10 – Horní Měcholupy, tzv. Spolkový dům

Na žádost předkladatele byl materiál stažen.

 

 
R-126 BD Pod Plískavou,  Praha 15 – Hostivař - překládka sítě elektronických komunikací Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 526 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 213 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 8 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-127 K návrhu na obnovu vstupního prostoru do obřadní síně Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 98 kB)
R-128 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-129 Vyjádření k územnímu řízení na akci nazvanou „Ubytovací resort K Jezeru“ Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-130 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-131 Návrh úpravy smluvního vztahu k ubytovací jednotce v ubytovně
MČ Praha 15 - prodloužení ubytování
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-132 K návrhu na uzavření Dohody o údržbě pozemku Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha
(JPG, 100 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 151 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-133 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nové nájemní smlouvy
na pronájem bytu v bytovém komplexu na Veronském náměstí
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-134 K návrhu  na úpravu sazby nájemného v bytech v bytových domech ve správě
MČ Praha 15, ulice Herbenova, Praha 10, po ukončení kompletní rekonstrukce
a modernizace bytů
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-135 Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory a uzavření dohody
o ukončení nájmu nebytového prostoru – garážová stání pod bytovým komplexem
Veronské nám. 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha
(PDF, 179 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-136 K návrhu na realizaci VZMR „Údržba dětských hřišť a oddechových míst
na území Prahy 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 124 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 212 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 312 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 6 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-137 Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet 2019“ Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 1.6 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-138 Smlouva o technické podpoře Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
 

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 107 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019