Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

8. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 20.2.2019 (R-141 - R-154, R-156, R-157)

Přehled usnesení

R-141 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-142 Udělení záštity nad akcí Švehlova cesta 2019 Obsah usnesení
(PDF, 44 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-143 Souhlas s použitím znaku Městské části Praha 15 na kulturní akci Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-144 Návrh    na  uzavření  Smlouvy  o   nájmu  bytu,  *********  ***/**,
Praha 10 - Hostivař
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-145 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu Janovská 486, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-146 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu Tenisová 981, Praha 10 - změna nájemce
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-147 Jednorázové finanční dotace na první čtvrtletí roku 2019 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 309 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-148 Návrh na uplatnění valorizace nájemného z bytů, nebytových prostorů, pozemků
a garážových stání pro rok 2019
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 43 kB)
R-149 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-150 K návrhu na schválení poskytnutí investiční dotace z rozpočtu  HMP
- rezervy pro městské části kap. 10 rok 2019
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 217 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 223 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-151 Objednávka konzultací na přípravu a realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-152 Souhlas se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-153 Vytvoření pracovní skupiny participativního rozpočtu MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-154 Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1887 ze dne 21. 2. 2018
Manuál jednotného vizuálního stylu MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 128 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-156 Pověření k zastupování Městské části Praha 15 ve věci projektu přeložky
ulice Hornoměcholupská
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 1.52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-157 Informování o výsledcích kontrol Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 108 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019