Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

9. mimořádné jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 24.7.2019 (R-311, R-312, R-317 - R-319, R-322)

Přehled usnesení

R-311 K návrhu na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
–  oprava komunikací Bělinského, Golfová, Jaroměřská a Libkovská
na území MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 241 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 259 kB)
Příloha č. 4
(ZIP, 2 MB)
Příloha č. 5
(ZIP, 4.7 MB)
Příloha č. 6
(ZIP, 1.6 MB)
Příloha č. 7
(ZIP, 2.5 MB)
Příloha č. 8
(ZIP, 2 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-312 Rozpočtová opatření Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)
R-317 Změna složení Likvidační komise Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 31 kB)
R-318 Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného
společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15
za I. pololetí 2019
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 159 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-319 Organizační řád CSOP Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 333 kB)
Příloha č. 2
(XLSX, 12 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-322 K návrhu na přípravu a realizaci projektů, včetně souvisejících úkonů Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha usnesení č. 1
(PDF, 205 kB)
Příloha usnesení č. 2
(PDF, 230 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 71 kB)
Příloha č. 1
(JPG, 213 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 48 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019