Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

9. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 6.3.2019 (R-155, R-158 - R-169)

Přehled usnesení

R-155 K návrhu na prominutí  části dluhu ****** **********
Usnesení nebylo přijato.

 

 
R-158 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 491/1 před
objektem Veronské náměstí č. p. 586-587, k. ú. Horní Měcholupy – za účelem
provozování restaurační předzahrádky
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-159 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
v objektu Janovská 486, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-160 Návrh programu jednání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
dne 27.3.2019
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 182 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-161 Aktualizace Pravidel pro přípravu materiálů pro jednání Rady městské části
Praha 15 a zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15
a pro jejich zveřejňování
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-162 Zveřejňování a doručování písemných odpovědí na interpelace Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-163 Bytový dům Plískava – projekční práce - dokumentace změny stavby před dokončením Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-164 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 31.12.2018 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 2.7 MB)
 
R-165 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2018 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 297 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 400 kB)
 
R-166 K vyhodnocení VZMR „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území
Prahy 15 od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021“
Obsah usnesení
(PDF, 57 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 289 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 127 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 391 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 6 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-167 Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu a nové nájemní smlouvy,
nebytový prostor v objektu Janovská 486, Praha 10 - změna nájemce
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-168 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatné služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 523/708 a 570/1,
vše k. ú. Horní Měcholupy (ul. Mantovská)
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 162 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-169 K návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě
na pozemku parc. č. 1629, k. ú. Hostivař

Usnesení nebylo přijato.
   

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 110 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2019