Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

30. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 22.1.2020 (R-532 - R-537, R-539 - R-543, R-545 - R-547)

Přehled usnesení

R-532 Návrh uzavření smlouvy o výpůjčce k užívání nebytových prostorů
ve 3. NP v objektu Boloňská 310, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 191 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-533 Rekonstrukce kanceláří v prvním patře budovy radnice MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 43 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 100 kB)
Příloha č. 4
(PDF, 10 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 35 kB)
R-534 Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení ********  ***,
Praha 10 – obj. * – byt č. ***
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-535 K návrhu na vyhodnocení VZMR „Sběr, svoz a využívání komunálního
bioodpadu a komunálního objemného odpadu od obyvatel MČ Praha 15
s využitím velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 15 a úklid
černých skládek na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 15
v období 1. 2. 2020 - 31. 12. 2021“
Obsah usnesení
(PDF, 56 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 582 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-536 Zpráva o obsahu stížností a petic ve věcech veřejného nebo jiného
společenského zájmu podaných orgánům MČ Praha 15 za II. pololetí 2019
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 225 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-537 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
******** ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
 
R-538 K žádosti o udělení souhlasu k umístění sídla živnosti
na Veronském nám. č. 589

Návrh usnesení nebyl schválen.
   
R-539 Smlouva o provozování plynárenského zařízení
– Služebna Městské policie hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování fyzické ostrahy objektu, majetku
a osob č.  SML-2018-10348
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 231 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 50 kB)
R-541 K žádosti na prodloužení nájemní smlouvy bytu  č. *** na  adrese
********  ***. č. p. ***, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
 
R-542 Zřízení nové služebny Městské policie hl. m. Prahy, Dodatek č. 1 Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-543 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném
MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 37 kB)
R-545 Uzavření Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na
pozemcích parc. č. 523/523, 523/708, 523/763 a 570/1,
vše k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 133 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-546 Opravy ležatých rozvodů vody a potrubí otopné soustavy v topném
kanálu objektu Golfová 910/10, Dodatek č. 1
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-547 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-2019-10174, jejímž předmětem je
„Soubor staveb obchvatu ulice Hornoměcholupské
a přeložky ulice Novopetrovické“
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 42 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 1 MB)
Příloha č. 3
(PDF, 93 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 52 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 95 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020