Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

31. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 5.2.2020 (R-548, R-549, R-554 - R-562)

Přehled usnesení

R-548 Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet 2020“ Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 32 kB)
R-549 „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení ********  ***,
Praha 10 – obj. * – byt č. *** a ***, obj. * – byt. č. *** a ***
Obsah usnesení
(PDF, 51 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-554 K návrhu na energetickou optimalizaci – snížení nákladů na elektrickou
energii v budovách školských zařízení a ÚMČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 54 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 5.3 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-555 Návrh programu jednání 8. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 4. 3. 2020
Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 275 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-556 Žádost o uzavření splátkové dohody Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 42 kB)
R-557 Žádost o prominutí penále za pozdní úhradu nájemného Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
 
R-558 Návrh na uplatnění valorizace nájemného z bytů, nebytových prostorů,
pozemků a garážových stání, pro rok 2020
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 44 kB)
R-559 Dotační program hl. m. Prahy - Otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 36 kB)
R-560 Ke stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-561 K návrhu na schválení  poskytnutí investiční dotace z rozpočtu HMP
- rezervy pro městské části kap. 10 rok 2020
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 349 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 350 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 356 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-562 K návrhu dalšího postupu při prodeji zametacího stroje HAKO Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 437 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 45 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 98 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020