Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

32. usnesení Rady MČ Praha 15 ze dne 19.2.2020 (R-565 - R-570, R-572 - R-574, R-576 - R-579, R-581 - R-584, R-586, R-587)

Přehled usnesení

R-565 Podněty na změnu územního plánu zkráceným postupem SÚ HMP
nacházející se na území MC Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 912 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 245 kB)
Příloha č. 3a
(PDF, 119 kB)
Příloha č. 3b
(PDF, 93 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 56 kB)
R-566 Memorandum o spolupráci s ATR a Smlouva o podpoře rozvoje
MČ Praha 15

Na žádost předkladatele bylo jednání k tomuto bodu přerušeno.
   
R-567 Návrh prodloužení smluv o výpůjčce k užívání nebytových prostorů
v objektu Boloňská 310, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 55 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-568 Žádost o vzájemnou výměnu bytů svěřených do správy MČ Praha 15
a MČ Praha 14
Obsah usnesení
(PDF, 53 kB)
 
R-569 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytového
prostoru v objektu Milánská 410, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-570 Jednorázové finanční dotace -  leden – únor 2020 Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 577 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 33 kB)
R-572 Vyhodnocení dotačního programu č. I - podpora sportu dětí a mládeže
na rok 2020
Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 450 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-573 Bytový dům Plískava – Dodatek č. 2 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-574 Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. *** na adrese
******** ***. č. p. ***, Praha 10 a ukončení nájemní smlouvy na adrese
********* ***/**, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-576 K návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej nebytových prostorů
(komor) č. 101 - 104 a 106 - 112, umístěných v nadzemních podlažích
č. 1 - 4 a 6 - 12 v bytovém domě Milánská č. p. 451, Praha 10
Obsah usnesení
(PDF, 52 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 89 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-577 K návrhu na uzavření Souhlasného prohlášení mezi MČ Praha 15
a ****. ****** ********* a Souhlasného prohlášení mezi MČ Praha 15
a ******* *******
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-578 Realizace participativního rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2020 Obsah usnesení
(PDF, 47 kB)
Příloha usnesení
(PDF, 1 MB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)
R-579 Rekonstrukce hospodářského pavilonu Golfová 910/10 Obsah usnesení
(PDF, 50 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 38 kB)
R-581 Volba tajemníka výboru Zastupitelstva městské části Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 30 kB)
R-582 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení DC2 Obsah usnesení
(PDF, 49 kB)
 
R-583 Změna tajemníka Poradního sboru seniorů Obsah usnesení
(PDF, 45 kB)
Důvodová zpráva
(PDF,30  kB)
R-584 K návrhu na odvolání proti Platebnímu výměru č. 21058/2020/01
na odvod za porušení rozpočtové kázně
Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 41 kB)
R-586 Rozbor hospodaření hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31. 12. 2019 Obsah usnesení
(PDF, 46 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 433 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 790 kB)
 
R-587 K návrhu připomínek MČ Praha 15 k návrhu obecně závazné vyhlášky,
kterou  se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy
Obsah usnesení
(PDF, 48 kB)
Příloha č. 1
(PDF, 423 kB)
Příloha č. 2
(PDF, 794 kB)
Příloha č. 3
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 34 kB)

Přehled usnesení najdete zde (DOC, 110 kB)

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2020