Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor dopravy
a prostředí pro život
 předseda:  Jan Beran
 místopředseda:  David Hájek
 členové:  Michal Frauenterka
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Zdeněk Edlman
 tajemník:  Zdeněk Havel
 tel.: 281 003 610
 email: Zdenek.Havel@praha15.cz