Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 1. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Výbor dopravy a prostředí pro život Zastupitelstva Městské části Praha 15

V Praze dne  9.11. 2018

Vážená paní, vážený pane

Dovoluji si Vás tímto pozvat

na 1. jednání
Výboru dopravy a prostředí pro život
Zastupitelstva Městské části Praha 15.

Jednání se uskuteční
    
dne :  3.12. 2018 ( pondělí )   od:  16,30 hod.
                                        
v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, VI. patro, kanc.č.  609
                                      

Program jednání :

1/   Úvod

2/   Jednací řád Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15.
      
3/   Rozvoj komunikační sítě v jihovýchodním sektoru hl. m. Prahy.

4/   Rozpočet Odboru dopravy a Odboru životního prostředí na rok 2019.

5/  Zimní údržba komunikací 2018/2019 na území MČ Praha 15

6/  Diskuze.

7/  Různé


 
  Jan Beran   - předseda Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15
        
  Za správnost :   Zdeněk Havel – tajemník VDPŽ ZMČ P.15

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život