Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 3. jednání Výboru dopravy a prostředí pro život

Vážená paní, vážený pane

Dovoluji si Vás tímto pozvat

na 3. jednání
Výboru dopravy a prostředí pro život
Zastupitelstva Městské části Praha 15.

Jednání se uskuteční

dne :  11.2. 2019  ( pondělí )   od:  16,30 hod.

v budově ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, VI. patro, kanc.č. 609.

                                     
                                             
Program jednání :

1/  Odsouhlasení zápisu z 1. zasedání výboru a odsouhlasení programu 3. jednání.
2/  Návrh koncepce dopravy na území MČ Praha 15 ( materiály k tomuto bodu jednání budou zaslány samostatně ).
3/  Určení oblastí činnosti členů výboru pro jednotlivé úseky dopravních záležitostí a prostředí pro život.
4/  Diskuze.
5/  Různé.


 
Jan Beran   - předseda Výboru dopravy a prostředí pro život ZMČ Praha 15
        
Za správnost :   Zdeněk Havel – tajemník VDPŽ ZMČ P.15

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor dopravy a prostředí pro život