Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor finanční  předseda:  Ing. Pavel Klega
 místopředseda:  Miroslav Nauč
 členové:  Ing. Ladislav Linek
   doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc.
   Ing. Radka Daníčková
 tajemnice:  Mgr. Zuzana Herčíková
 tel: 281 003 510
 email: Zuzana.Hercikova@praha15.cz