Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis z jednání Finančního výboru dne 7.1.2015

Finanční výbor Zastupitelstva
Městské části Praha 15


Zápis
z jednání Finančního výboru dne 7. 1. 2015 na Ekonomickém odboru
MČ Praha 15

Přítomni: Martin Omáčka, Ing. Karel Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Ing. Pavel Klega, Milan Ducko,
              Bc. Filip Meluzín, MBA, Miroslav Nauč, Ing. Petr Neumann
Hosté:    Milan Wenzl, Ing. R. Tampa, Mgr. T. Bräuner,
              Václav Bílek, PhDr. M. Pencák Ph.D., J. Dušek
 

Program: 1. Jednací řád Finančního výboru Městské části Praha 15
               2. Informace k předběžným výsledkům hospodaření roku 2014
               3. Informace k rozpočtu MČ Praha 15 na rok 2015
               4. Informace k otevření nové třídy v mateřské školce v objektu Parmská - Bolevecká
                                           
                                                                     
1. Jednací řád Finančního výboru Městské části Praha 15

    Finanční výbor doporučuje (po zapracování připomínky)  ke schválení Zastupitelstvu MČ  Praha
   15  Jednací řád FV.

    všichni pro

 

2.  Informace k předběžným výsledkům hospodaření rok 2014

Předběžné výsledky hospodaření roku 2014. Městská část Praha 15 dle výkazu k 5. 1. 2015 skončila výsledkem hospodaření - 54.502.587,51. Výsledek může být nevýznamným způsobem upraven ve 13. období dle účetnictví. Rozpočtový rámec schváleného rozpočtu byl - 56.567.000,-  Kč.  Tento rámec byl splněn.
Schodek hospodaření byl kryt stavem finančních prostředků na účtech městské části, jak bylo plánováno ve schváleném rozpočtu.  Městská část nemá v současné době nesplacené závazky významné výše. Městská část má založeny účty u ČS, a.s. a ČSOB.

 

3. Informace k harmonogramu rozpočtu.

V současné době probíhá příprava rozpočtu Městské části. Připravuje se rozpočtový výhled včetně výhledu investičního. Členové Finančního výboru se shodli na termínu 17.2.2015 k zasedání o rozpočtu 2015. Kancelář starosty bude rozesílat oficiální pozvánky. Předpokládané místo konání zasedání o rozpočtu 2015 je areál Na Šancích – RZ Hostivař. Materiály k jednání budou členům FV zaslány elektronicky.

 

4. Informace k nově otevřené třídě v mateřské školce Bolevecká

Předseda Finančního výboru informoval o záměru otevření další třídy v MŠ Parmská – Bolevecká.
Finanční prostředky potřebné k vybavení třídy, platy učitelů a ostatní náklady budou hrazeny z dotace z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů – části dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

      V Praze 12.1.2015

 

………………………………………….                                                ………………………………………….
           Martin Omáčka                                                                                Mgr. Zuzana Herčíková
           předseda FV                                                                                       tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 445,83kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno