Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 10.12.2018

Finanční výbor Zastupitelstva

Městské části Praha 15

 

Zápis

z jednání Finančního výboru dne 10. 12. 2018 MČ Praha 15

 

Přítomni:    Ing. Ladislav Linek, Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc, Ing. Radka Daníčková, Mgr. Z. Herčíková

Omluveni:   Miroslav Nauč, Ing. Pavel Klega

Hosté:        Ing. Jan Veleba         

Program:    1. Rozbor hospodaření k 30. 9. 2018
                 2. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 30. 9. 2018.
                 3. Rozpočtové opatření
                 4. Rozpočtové provizorium
                 5. Informace k rozpočtu - zasedání

 

1.  Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 30. 9. 2018

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí rozbor hospodaření MČ  Praha 15.
Hlasování přijato jednomyslně.

2. Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 30. 9. 2018.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 vzít na vědomí Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k  30. 9. 2018.
Hlasování přijato jednomyslně.

3. Rozpočtová opatření

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit tato rozpočtová opatření.
Hlasování přijato jednomyslně.

4. Rozpočtové opatření

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit navržená rozpočtová opatření.

5. Informace

Vedoucí EO informovala finanční výbor o dotačních vztazích HMP vůči městským částem a o    postupu příprav rozpočtu na výjezdní zasedání,  které se bude konat v 1. polovině února.


Ing. Pavel Klega                                                              Mgr. Z. Herčíková    
Předseda Finančního výboru                                           tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční