Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 14.12.2015

Zápis
z jednání Finančního výboru dne 14.12.2015


Přítomni:  Martin Omáčka, Mgr. Z. Herčíková, Ing. Pavel Klega, Jan Veleba, MPA, Miroslav Nauč
Omluveni:  Ing. Petr Neumann, Bc. F. Meluzín MPA, Ing. Karel Strnad
Hosté: Václav Bílek, Doc.Pavel Petrovič Csc.

 

Program:  1. Schválení zápisu FV ze dne 23.11.2015
                2. Směna pozemků v k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař
                3. Informace - Výjezdní zasedání k rozpočtu 2016

 

1. Schválení zápisu FV ze dne 23.11.2015
    Finanční výbor schválil zápis ze dne 23.11.2015
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Směna pozemků v k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař-bod jednání č. 5 FV ze dne 23.11.2015.

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2016 prodejní cena pozemku, který se může stát pozemkem stavebním, bude obsahovat 21 % DPH, je materiál navržen ke stažení z programu Zastupitelstva MČ Praha 15.

FV doporučuje stažení z programu

Hlasování přijato jednomyslně

3. Informace - Výjezdní zasedání k rozpočtu 2016

Výjezdní zasedání k rozpočtu 2016 se bude pravděpodobně konat v 1. polovině měsíce února 2016. Termín bude oznámen.

 

Praha 17.12.2015

     Martin Omáčka                                                                                     Mgr. Zuzana Herčíková
 
       předseda FV                                                                                                tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 753,82kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno