Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 16.3.2015

Přítomni:  Martin Omáčka, Ing. Karel Strnad, Mgr. Zuzana Herčíková, Ing. Pavel Klega,
               Ing. Petr Neumann, Bc. Filip Meluzín, MPA,  Miroslav Nauč
Omluveni:  Milan Ducko


Program:                           1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 17. 2. 2015
                                         2. Rozbor hlavní hospodářské  činnosti k 31. 12 2014    Z-24
                                         3. Rozbor vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2014  Z-25
                                         4. Žádost o uzavření splátkové dohody    Z-34
                                         5. ISO

 
1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 17. 2. 2015
    Finanční výbor schválil zápis ze dne 17. 2. 2015
    hlasování přijato jednomyslně

2. Rozbor hospodaření hlavní činnosti k 31. 12. 2014     Z-24
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ P-15 tento materiál schválit bez výhrad
    hlasování přijato jednomyslně

3. Rozbor vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2014    Z-25
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ P-15 tento materiál schválit bez výhrad
    hlasování přijato jednomyslně
4. Žádost o uzavření splátkové dohody    Z-34
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ P-15 schválit tento materiál
    hlasování přijato jednomyslně

5. ISO  - objednávka
    Finanční výbor doporučuje podepsat objednávku na ISO
    hlasování přijato jednomyslně

 

V Praze dne 17.3.2015

 

 

 


Martin Omáčka                                                                                 Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                                                           tajemnice FV
……………………………..                                                          …………………………………….

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 323,03kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno