Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 17.2.2015

Finanční výbor Zastupitelstva
Městské části Praha 15


                                                                          Zápis
                                           z jednání Finančního výboru dne 17.2.2015

 

Přítomni:    Martin Omáčka, Ing. Karel Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Ing. Pavel Klega, Miroslav Nauč,
                 Ing. Petr Neumann, Bc. Filip Meluzín, MPA
Omluveni:  Milan Ducko


Program:  1. Rozpočet hlavní činnosti
                2. Rozpočet hospodářské činnosti

1. Rozpočet hlavní činnosti
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hlavní činnosti, včetně
    rozpočtového výhledu
    hlasování přijato jednomyslně

2. Rozpočet hospodářské činnosti
     Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hospodářské činnosti
     hlasování přijato jednomyslně

 

V Praze dne 18.2.2015


……………………………                                                         ………………………………………..
     Martin Omáčka                                                                           Mgr. Zuzana Herčíková
       předseda FV                                                                                  tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 20,35kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno