Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 17.6.2019

Přítomni:   Ing. Pavel Klega, Mgr. Z. Herčíková, Doc. P.Petrovič RNDr. Csc., Miroslav Nauč
                Ing. Radka Daníčková, Ing. Ladislav Linek

Hosté:       Jan Veleba, Josef Prajzler
 

 

Program:  1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 13. 5. 2019
                2. Vypořádání příspěvkových organizací – příděly do fondů    Z-45
                3. Závěrečný účet    Z-44
                4. Rozpočtová opatření    Z-55
                5. Zápis o činnosti Finančního výboru za 1. pololetí 2019
                6. Dotační vztahy

 

 1. Schválení zápisu Finančního výboru 13. 5. 2019
  Finanční výbor schvaluje zápis FV ze dne 13. 5. 2019 bez výhrad
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 2. Vypořádání příspěvkových organizací – příděly do fondů  Z-45
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit vypořádání příspěvkových organizací – příděly do fondů
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 3. Závěrečný účet   -   Z-44
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet MČ P-15 bez výhrad
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 4. Rozpočtová opatření    Z-55
  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit tato rozpočtová opatření
  Hlasování přijato jednomyslně

   
 5. Zápis o činnosti Finančního výboru za 1. pololetí 2019
  Finanční výbor souhlasí s informaci o činnosti za 1. pololetí 2019

   
 6. Dotační vztahy


  Úkol:    Schválený rozpočet rok 2018 x rozpočtové provizorium 2019

 

Příští jednání Finančního výboru  9. 9. 2019

V Praze dne 18. 6. 2019

 


                                       …………………………………….                                   …………………………………………
                                                   Ing. Pavel  Klega                                                      Mgr. Zuzana Herčíková
                                                   předseda FV                                                           tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 44,31kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno