Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 21.9.2015

Přítomni:    Martin Omáčka, Mgr. Zuzana Herčíková, Miroslav Nauč, Ing. Petr Neumann,
                 Jan Veleba
Omluveni:   Ing. Karel Strnad, Ing. Pavel Klega, Bc. Filip Meluzín, MPA
Hosté:        Václav Bílek  

 


Program:                          1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 22. 6. 2015
                                       2. Rozpočtová opatření    Z-69
                                       3. Rozbor hospodaření k 30. 6. 2015    Z-70
                                       4. Rozbor hospodaření VHČ k 30. 6. 2015     Z-83
                                       5. Informace pro Zastupitelstvo MČ Praha 15

 

1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 22. 6. 2015
    Finanční výbor schválil zápis ze dne 22. 6. 2015
    Hlasování přijato jednomyslně

2.  Rozpočtová opatření    Z-69
     Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu rozpočtová opatření schválit
     Hlasování přijato jednomyslně

3. Rozbor hospodaření k 30. 6. 2015   Z-70
    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Rozbor hospodaření VHČ k 30. 6. 2015    Z-83
    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí
    Hlasování přijato jednomyslně

5.  Informace pro Zastupitelstvo Městské části Praha 15
       Finanční výbor vzal informaci na vědomí
V Praze dne 22. 9. 2015

 

………………………………..                                                            …………………………………..
Martin Omáčka                                                                                     Mgr. Zuzana Herčíková
předseda FV                                                                                           tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční