Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 22.6.2015

Přítomni:  Martin Omáčka, Ing. Karel Strnad, Mgr. Zuzana Herčíková,

                Ing. Petr Neumann, Jan Veleba, Miroslav Nauč

Omluveni:  Ing. Pavel Klega, Bc. Filip Meluzín MPA


Program:                       1. Schválení zápisu FV ze dne 11. 5. 2015

                                     2. Rozšíření počtu pracovišť CDBP

                                     3. Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2014     Z-54

                                     4. Rozbor hospodaření k 31. 3. 2015                  Z-55

                                     5. Rozpočtová opatření                                         Z-56

 


1.  Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 11. 5. 2015

      Finanční výbor schválil zápis ze dne 11. 5. 2015

      hlasování přijato jednomyslně


2.  Rozšíření počtu pracovišť CDBP

     Finanční výbor doporučuje rozšířit počet pracovišť projektu CDBP

     hlasování přijato jednomyslně


3. Závěrečný účet MČ Praha 15 za rok 2014   Z-54

    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit bez výhrad

    hlasování přijato jednomyslně


4. Rozbor hospodaření k 31. 3. 2015      Z-55

    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí

    hlasování přijato jednomyslně


5. Rozpočtová opatření    Z-56

    Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit

    hlasování přijato jednomyslně


V Praze dne 23. 6. 2015

 

 

Martin Omáčka                                                                                    Mgr. Zuzana Herčíková

předseda FV                                                                                        tajemnice FV

…………………………                                                                          …………………………………

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční