Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 23.11.2015

Přítomni:  Martin Omáčka, Ing. K. Strnad, Mgr. Z. Herčíková, Bc. F. Meluzín, MPA, M. Nauč, Jan Veleba
Omluveni: Ing. Pavel Klega, Ing. Petr Neumann
Hosté:      V. Bílek 1. zástupce starosty, D. Hájek, M. Ducko

 

Program:  1. Schválení zápisu FV ze dne 21. 9. 2015
               2.    Rozpočtové provizorium na rok 2016 Z-87
               3.    Rozbor hospodaření MČ P-15 k 30. 9. 2015 Z-85
               4.    Rozbor VHČ k 30. 9. 2015 Z-86
               5.    Směna pozemku v k. ú. Horní Měcholupy 491/42 avk.ú. Hostivař 1812/1 a 1818/393
               6.    Informace - Prodej bytových jednotek Milánská, Livornská

 

1. Schválení zápisu Finančního výboru ze dne 21. 9. 2015 Finanční výbor schválil zápis ze dne 21.9.2015
    Hlasování přijato jednomyslně

2. Rozpočtové provizorium na rok 2016 Z-87
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočtové provizorium 2016
    Hlasování přijato jednomyslně
 
3. Rozbor hospodaření MČ Praha 15 k 30. 9. 2015 Z-85
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit Rozbor hospodaření MČ Praha 15
    k 30.9.2015
    Hlasování přijato jednomyslně

4. Rozbor VHČ k 30.9.2015 Z-86
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit Rozbor VHČ k 30.9.2015
    Hlasování přijato jednomyslně

5. Směna pozemku v k. ú. Horní Měcholupy 491/42 a v k.ú. Hostivař 1812/1 a 1818/393
    Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 tuto směnu ve veřejném zájmu
    Hlasování přijato jednomyslně

6. Informace - Prodej bytových jednotek Milánská, Livornská
    Znalecké posudky k prodeji bytů Milánská, Livornská ulice jsou finančně velice rozdílné.
    Finanční výbor doporučuje z důvodu prodejnosti bytů provést nezávislý posudek.
    Finanční výbor se bude tímto bodem programu zabývat v roce 2016.
    Hlasování přijato jednomyslně
 

 

 

Martin Omáčka                                                                                          Mgr. Zuzana Herčíková

                                                                                                                         tajemnice FV

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 914,83kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno