Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis ze zasedání Finančního výboru dne 7.2.2019

Přítomni:     Ing. Pavel Klega, Mgr. Z. Herčíková,  Ing. R. Daníčková, Ing. L. Linek, M. Nauč

Omluveni:    Doc. Pavel Petrovic, RNDr., CSc.

Program:     Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15  2019
                   Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15  2019

1.    Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15 rok 2019
       Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 15  2019
       1 zdržel se hlasování
       3 pro

2.    Rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 rok 2019
       Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 15 schválit rozpočet hospodářské činnosti MČ Praha 15 2019
       1 zdržel se hlasování
       3 pro

 

       V Praze dne 8. 2. 2019

 

                                …………………………………...                                            …………………………………
                                Ing. Pavel Klega                                                                   Mgr. Z. Herčíková
                                předseda Finančního výboru                                                  tajemnice Finančního výboru

Autor článku: oit@praha15.cz Výbor finanční