Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Výbor kontrolní  předseda:  Milan Ducko
 místopředseda:  Miroslav Hynšt
 členové:  David Hájek
   Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
   Ing. Jan Veleba
 tajemník:  Ing. Michal Procházka
 tel.: 281 003 266
 email: Michal.Prochazka@Praha15.cz